การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 (SAR)

         ตามที่ สพป.สุรินทร์ ได้แจ้งให้โรงเรียนส่งผลการรายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปี 2554 ภายในวันที่ 30  เมษายน  2555  ซึ่งได้จัดส่งรูปแบบการรายงานให้โรงเรียนในรูปของแผ่นซีดีทุกโรงเรียนแล้ว ถ้าโรงเรียนใดยังไม่ได้รับให้ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ด้วย และให้รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดระบบการประกันคุณภาพในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553
ความเห็น (16)Add Comment
 1 2 > 
0
...
ผู้เขียน ครูใต้, 18 - ธันวาคม - 2012
ปัญหาทางการศึกษาของไทยก็เป็นเหมือนกันทั่วทุกแห่ง ทุกภาคนั่นแหละ มีประเทศไหนในโลกนี้บ้างที่เขาเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าล่ะท่าน คนนั้นเข้ามาก็คิดไปอย่าง คนนี้เข้ามาก็คิดไปอีกอย่าง ยังไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติเลย เปลี่ยนอีกแล้ว ระบบพวกพ้อง อยากได้หน้า ชื่อเสียง สร้างภาพ โดยลืมคิดไปว่าเด็กต้องการอะไร ที่สำคัญคือการลอกแบบมาจากบ้านเมืองอื่น อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฯ คิดเองไม่เป็นบ้างหรือไร พื้นฐานของคนมันต่างกัน เห็นเพื่อนบ้านเขาเป็นอย่างไรก็ต้องการเป็นอย่างนั้น ชอบเอาเมืองไทยไปเปรียบเทียบกับบ้านเมืองอื่นเขา บริหารแบบก้าวกระโดด ทำไมไม่ก้าวเดินด้วยตนเองอย่างมั่นคงล่ะ คิดเอง ทำเอง ปรับปรุงพัฒนาเอง แบบอย่างเขาน่ะเอามาได้แต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับเมืองไทย ไม่ใช่ลอกแบบเขา ระบบบริหารเมืองไทยปัจจุบันชักจะเหมือนกันทุกหน่วยงานแล้ว คนหนึ่งคิด คนหนึ่งทำ งบประมาณใช้กันแบบสุรุ่ยสุร่าย ลืมคิดไปว่ามาจากภาษีของประชาชน ที่ไหนที่มันสูงอยู่แล้วก็ถมมันเข้าไปให่สูงขึ้นอีก เพื่อเอาหน้าไงล่ะ ส่วนที่ที่มันต่ำอยู่ก็ขุดมันเข้าไปให้มันลึกลงไปอีก สุดท้ายมันก็จมธรณีหายไปเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็เช่นกัน อยากให้มันสูงอย่างเดียว จนเด็กน่ะหัวโตอย่างเดียว ตัวลีบ แข้งขาลีบ สุดท้ายก็พาหัวตนเองไม่รอด หัวคะมำคอหักตายในที่สุด นักวิชาการก็เช่นกัน ขยันคิดเสียเหลือเกิน ทำไปแล้วผิดพลาดไม่ต้องรับผิดชอบอะไร โยนความผิดไปให้ครูฝ่ายเดียว อย่างมากก็โทษหลักสูตร นี่ก็เริ่มจะปรับปรุงหลักสูตรอีกแล้วของเดิมยังไม่ได้ใช้ครบกระบวนการเลย มันอะไรกันนักกันหนาครับ
0
...
ผู้เขียน ครูจิปาฐะ, 06 - สิงหาคม - 2012
เห็นด้วยค่ะทุกวันนี้งานในหน้าท่ีเป็นงานรองเพราะต้องสวมหมวกหลายใบเหลือเกินรับใช้ทุกกระทรวงเลยค่ะ. ยิ่งเป็นโรงเรียนเล็กด้วยแล้วครูแต่ละคนเป็นยิ่งกว่ากาแฟสำเร็จรูป. เด็กเกเรผิดท่ีครู. เด็กเรียนไม่เก่งผิดท่ีครู. เด็กเสื้อผ้าสกปรกผิดท่ีครู. เด็กก้าวร้าวผิดท่ีครู. สำรวจสำมโนยกให้ครู. รณรงค์ไข้เลือดออก. ฉี่หนู. มือปากเท้ายกให้ครู. เลือกตั้งสส. สจ. ยกให้ครู. ต่อต้านยาเสพติดยกให้ครู. สำรวจรายได้ประชากรยกให้ครู. ปลูกป่ายกให้ครู. รณรงค์เลือกตั้งยกให้ครู. ออกเยี่ยมบ้านยกให้ครู. รับใช้โครงการต่างๆท่ีแต่ละกระทรวงเข็ญออกมาก็ขอความร่วมมือจากครู. ไปรับรองคนสมัครงานก็ครู. ไปรับรองการเกิดคนตกหล่นก็ครู. กล่าวคำไว้อาลัยงานศพก็ครู ขายของให้สหกรณ์โรงเรียนก็ครู. แจกซองผ้าป่า. หากฐินก็ครู. กองทุนหมู่บ้านก็ครู. อนิจจาเหลือเวลาให้ลูกศิษย์วันละกี่มากน้อยกันละเนี่ย
0
...
ผู้เขียน บ้านตาเสาะ, 21 - มิถุนายน - 2012
ขอขอบคุณที่ท่านส่งรูปแบบให้ แต่เมื่อทำงานแล้วรู้สึกว่าในรูปแบบที่ให้มีน้ำมากกว่าเนื้อ ถ้าจะปรับลดบ้างจะผิดไหมกับกฎกระทรวงฯที่อ้าง เสียเวลามาก ให้ครูได้สอนเ็กจะดีกว่าไหม หารูปแบบง่ายๆ ให้ตรงเป้าจริงๆน่าจะดีกว่านะ
0
...
ผู้เขียน ครูชอบสอน, 12 - มิถุนายน - 2012
อาจจะเสนอความคิดเห็นช้าไปจริง ๆ แล้วก็มีความตั้งใจจริงในการทำงานกันทั้งครูศิริและท่านศน. ดิฉันคิดว่าถ้ามีความตั้งในการสอนและรับผิดชอบในส่วนของตนเองและพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่ไปไหนหรอกค่ะผลการเรียนของนักเรียนไปโลดและถ้าได้ศน.ช่วยแนะนำสนับสนุนในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนและแนวข้อสอบให้กับคุณครูด้วยแล้วไม่ต้องห่วงผลสัมฤทธิ์นักเรียนจะไปไหนเสียจริง ๆ นะค่ะทดลองดู
0
...
ผู้เขียน ครูประกัน นครราชสีมา , 09 - มิถุนายน - 2012
เห็นด้วย แต่ทำไมครูหลายคนชอบคิดว่าเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ทั้งๆที่มันคือหน้าที่...สาเหตุที่หลายคนว่ายากคือ การที่โรงเรียนไม่มีระบบการทำงาน ไม่มีการวิเคราะห์งานประกัน ไม่มีการวางแผน มีคำสั่งไว้ประกอบการรายงาน คนทำงานก็คนเดียวเหมือนเดิม ว่าไปแล้ว ผู้บริหารต้องเก่งและเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์งาน เพื่อให้ครูยอมรับในศักยภาพงานทุกอย่างจะมีระบบ ผอ.ต้องมีระบบก่อน
0
...
ผู้เขียน คนนอก, 08 - พฤษภาคม - 2012
การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเราคงต้องมองเฉพาะประกันคุณภาพภายใน (ประกันภายนอกเป็นหน้าที่ของสมศ.ที่จะประเมินตามระบบประกันภายในของเรา) เป็นวิธีการที่ทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน กระบวนการตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง 8 คือการบริหารจัดการที่เป็นระบบ หากลองเปิดใจศึกษาแล้วนำมาเป็นเครื่องมือทำงานทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนท่านจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องนอกหน้าที่ แต่มันคือหน้าที่และภาระของผู้บริหารและครู ผู้ที่รับเงินเดือนของหลวง ผู้ที่ได้เป็นผอ.,ครู ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ มีเงินเดือนสูง มีเงินวิทยฐานะ ท่านลองย้อนกลับไปดูเกณฑ์วิทยฐานะต่างๆที่หลายๆท่านผ่านกันมา ถ้าสิ่งเหล่านี้ท่านไม่เคยทำหรือท่านเห็นว่ามันเป็นภาระใหญ่หลวงเกินกว่าที่ครู เกินกว่าที่ผู้บริหารจะทำได้ แล้วทำไมท่านถึงได้รับวิทยฐานะล่ะ ระบบประกันคุณภาพภายในนี้ถึงจะยังไม่เชื่อมั่นว่าดีที่สุดแต่ก็เป็นแนวทางที่มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกันมาพอสมควร หากท่านเห็นว่าทำแล้วไม่ดีก็ลองวิจัยเสนอข้อมูลขึ้นมาเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ความจริงถ้าเราลองทำหน้าที่ครูทำหน้าที่ผู้บริหารโดยใช้แนวทางการทำงานเหล่านี้ก็น่าจะเป็นการประกันคุณภาพการทำงานของท่านได้อย่างแน่นอน เมื่อท่านทำงานมีคุณภาพนักเรียนของท่านก็ต้องมีคุณภาพ เพราะเกณฑ์ที่กำหนดก็มีแต่สิ่งที่เชื่อกันว่าดีทั้งนั้น ถ้าท่านทำมันอย่างเป็นปกติ เป็นหน้าที่ เป็นระบบ คงไม่ได้เสียเวลามานั่งคิดหาสิ่งที่จะเอามาเขียนรายงาน เพราะมันมีอยู่แล้ว ที่ไม่มีเพราะไม่ได้ทำ ความเหนื่อยของเรามันก็เพื่อนักเรียนทั้งนั้นถ้าเราเหนื่อยให้มันถูกทาง เงินเดือนเรามาจากผู้ปกครองนักเรียนเราก็ควรเหนื่อยเพื่อตอบแทนโดยการทำให้ลูกหลานของเขามีคุณภาพ โรงเรียนที่ทำได้มีเยอะครับ เราต้องมีกำลังใจ ถ้าอยากจะแย้งที่เขียนมาทั้งหมด ลองกลับไปอ่านมาตรฐานวิชาชีพครูดูครับ งานพวกนี้เป็นของเราซึ่งเป็นครูหรือไม่?
0
...
ผู้เขียน ครูพันธ์, 07 - พฤษภาคม - 2012
ผมขอยกนิ้วให้ครูศิริที่ COMMENT ในวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่เรียนถาม ผอ.สพป.ต่างๆๆและสนับสนุนคำถามนี้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555555555555555555555555555555555
0
...
ผู้เขียน ศน.เจ, 23 - เมษายน - 2012
มองที่ปัญหา วิเคราะห์ที่สาเหตุ ช่วยกันวางแผนหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา
ตามบทบาทภาระหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ ตรงประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต่ำไปได้อย่างไร ใช่ไหมค่ะ (แอบดูโรงเรียนที่ตำกว่าเกณฑ์ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 2 ปี ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติสูงขึ้นจนน่าตกใจแต่เขาก็ทำได้) ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุก ๆ คน ค่ะ
ชาร์ทแบตกลับเต็มที่แล้วค่ะ ขอบคุณครูศิริ และคุณครูผู้ที่ให้ความเห็นทุกค่ะ การทำ sar ก็เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีของการศึกษา จะได้พบปัญหาและหาวิธีการการแก้ไขในโรงเรียนค่ะ ยินดีรับฟัง และรับรักษาค่ะ smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
0
...
ผู้เขียน 55555555, 20 - เมษายน - 2012
smilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gif
0
...
ผู้เขียน ครูศิริ, 19 - เมษายน - 2012
ขอบคุณท่านศน.ที่กรุณาชี้แจง ที่จริงผมก็พอจะทราบว่านี่เป็นพรบ.การศึกษา แต่พรบ.นี้ก็เกิดจากนักวิชาการเป็นผู้นำเสนอว่าให้มีพรบ.นี้เพราะคาดหวังว่าเมื่อมีแล้วการศึกษาจะพัฒนาขึ้น แต่เมื่อทำไปแล้วมันไม่พัฒนานอกจากไม่พัฒนาแล้วยังฉุดให้การศึกษามันต่ำลงไปอีก อย่างนี้ท่านว่ามันน่าอายไหมกับการนำเสนอหน่วยเหนือให้แก้ไขในสิ่งที่มันไม่ถูก ผมว่าไม่น่าอายนะ แต่ที่มันน่าอายคือปล่อยให้การศึกษามันตกต่ำเพราะสาเหตุนี้อย่างนี้ผมว่ามันน่าอายกว่า ผมเองเปิดใจตลอดในการทำงานและมองทุกอย่างในเชิงบวกมาตลอด แต่เมื่อได้ทำแล้วมันไม่เกิดผลดีแล้วทำไมต้องทำต่อ ทำไมไม่แก้ไข ในเมื่อมันไม่เป็นผลดีอะไร แล้วยังทำให้ครูต้องล้ากับงานนี้ 5 ชั่วโมง(สพป)นะครับท่านศน.ที่ครูรบอยู่กับนักเรียน เหนื่อยและล้านะครับเหนื่อยล้าแล้วนักเรียนเก่งไม่ว่ากัน เหนื่อยล้าแล้วนักเรียนตกต่ำอีกแล้วจะทนทู่ซี้เก็บไว้ทำไมพรบ.การศึกษาฉบับนี้ ทำไมไม่คิดหาวิธีปรับแก้ให้มันสนองตอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทางอื่นดูบ้าง คงไม่ต้องให้ผมช่วยคิดเพราะไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ถ้าจะให้ดีลองสำรวจให้ครูเขานำเสนอวิธีแก้ดูเผื่อบางทีครูเขาจะช่วยเหลือได้ เราช่วยกันในฐานะรับผิดชอบการศึกษาด้วยกัน
 1 2 > 

เขียนความเห็น
ร่วมแสดงความเห็นกรุณา คลิกที่นี่

busy

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8495
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7771
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้32529
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้134997
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9618302

ออนไลน์: 119
ไอพี: 54.211.231.221
,
วันที่:17 เม.ย. 2014