การสอบ NT และ LAS ปีการศึกษา2554

ด้วย สพฐ.ได้กำหนดให้มีการจัดสอบNT  และการสอบ LAS ปีการศึกษา 2554 ดังนี้
การสอบ NT ชั้นที่ สอบ คือ ชั้น ป.3 และ ชั้น ม.2  คือ
ชั้น ป.3   สอบวันที่ 8-9  มีนาคม 2555   สอบ  3  วิชา  คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาคปฏิบัติ คือ การอ่าน  การเขียน และการคิดคำนวณ
ชั้น ม.2 สอบวันที่ 8  มีนาคม 2555  สอบ 5  วิชา  คือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
การสอบ LAS  ชั้นที่สอบ คือ ป.1 ,ป.2,ป.4, ป.5 และ ม.1  (สอบวันที่  16  มีนาคม 2555 
ชั้น ป. 1  สอบ 2  วิชา  คือ  ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
ชั้น ป.2,ป.4, ป.5 และ ม.1  สอบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(8 กลุ่มสาระ)   (ตารางสอบดังแนบ)
      ขอให้โรงเรียนแจ้งให้นักเรียนและคณะครูได้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ตารางสอบ  NT  LAS  ปี กศ. 2554.doc)ตารางสอบ NT LAS ปี กศ. 2554.doc 41 Kb
ความเห็น (32)Add Comment
 1 2 3 4 > 
0
...
ผู้เขียน นักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ สพม.๓๓, 07 - มีนาคม - 2012
smilies/wink.gif อยากทราบว่า สอบ LAS มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันใหนครับ smilies/sad.gif
0
...
ผู้เขียน ืnoname, 04 - มีนาคม - 2012
ทำไมป.5 มีสอบ NTsmilies/grin.gif
0
...
ผู้เขียน เด็กเทพ, 01 - มีนาคม - 2012
ขออนุญาตินะคับlasเค้ามี มอสองด้วยนะ ผมจะต้องสอบวันที่แปดนี้แล้ว ข้อมูลกรองหรือป่าว อาจมีข้อผิดพลาด ฌก้ไขด้วยนะคัพ
0
...
ผู้เขียน บัวสี่เหล่า, 28 - กุมภาพันธ์ - 2012
การสอบ เป็นการวัดเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษานั้นๆ หมายถึงสภาพแวดล้อมด้านตัวนักเรียน ศักยภาพของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของครอบครัวผู้เรียน ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมของสังคม ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อผลการเรียนของผู้เรียนทั้งสิ้น การวัดนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดด้วยเช่นกัน หากแต่ในสภาพความเป็นจริง การประเมิน หรือการสอบ การวัด กลายเป็นการเปรียบเทียบ จัดอันดับ หรือนำผลมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ในการให้การศึกษา โดยอาศัยตัวเลข ซึ่งไม่น่าจะเหมาะสมนัก เนื่องจากความแตกต่างของบริบทของสถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าผู้นำการศึกษาระดับหัวแถว นักคิดระดับด็อคฯ ทั้งหลาย จะลงไปทดลองสอนนักเรียนในชนบท โรงเรียนวัด โรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกล (อย่าเลือกทดลองสอนในโรงเรียนดังๆ)เพื่อการแก้ปัญหาที่ชัดเจนตรงประเด็น
0
...
ผู้เขียน ครูอึดอัด, 25 - กุมภาพันธ์ - 2012
ทฤษฎีบอกให้วัดนักเรียนตามศักยภาพตามความสามารถแต่ทางปฏิบัติสอบแบบเหมารวม นักวิชาการทบทวนด้วยว่าจะไปทางไหนกันแน่
0
...
ผู้เขียน ครูน้อยสอนหลาย, 23 - กุมภาพันธ์ - 2012
ที่สพป.รอ.3 สอบ LAS ป.1 ทั้งหมด 8 สาระ 55555
0
...
ผู้เขียน ออมน่ารัก, 22 - กุมภาพันธ์ - 2012
ดีอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
sornortree
...
ผู้เขียน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา, 16 - กุมภาพันธ์ - 2012
เรียนคุณครูทุกท่าน ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนในการจัดสอบทุกระดับ ผลการสอบของนักเรียนคือสิ่งที่ภาคภูมิใจของคุณครู และสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และท้ายสุดคือคุณภาพของคนไทย เพราะว่าการวัดผลนักเรี่ยนยังงัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษาทุกระดับ ....เป็นกำลังใจ...
0
...
ผู้เขียน ครูใต้, 14 - กุมภาพันธ์ - 2012
บางสพป.ไม่จัดสอบLAS ปีนี้ เนื่องจากเหตุผลไม่มีงบประมาณ จะถูกต้องหรือไม่ครับ
0
...
ผู้เขียน 5555, 13 - กุมภาพันธ์ - 2012
อยากทราบว่า สอบ Las ม.1 หรือ ม.2 ครับ
sornortree
...
ผู้เขียน งานวัดผลและประเมินผล สพป.สุรินทร์ เขต 3, 13 - กุมภาพันธ์ - 2012
เรียน คุณครูทุกท่าน ตารางสอบแก้ไขแล้ว การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร แกนกลาง ฯ2551 ต้องมีการสอบ 4 ระดับ คือ ระดับห้องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ ตามหลักสูตรกำหนดว่า ระดับห้องเรียนต้องสอบทุกวิชาที่สอน ระดับสถานศึกษาต้องสอบทุกระดับชั้น ระดับเขตพื้นที่สามารถกำหนดระดับชั้นที่สอบได้แต่ต้องไม่ซ้ำกับระดับชั้นที่ สพฐ.จัดสอบ ปีนี้ สพฐ.จัดสอบระดับชั้น ป.3 และ ม.2 ดังนั้นระดับเขตพื้นที่จึงจัดสอบระดับชั้นที่เหลือ เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบผลการจัดกิจกรรมของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ให้เห็นว่าการสอบเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
0
...
ผู้เขียน อัตราจ้าง, 12 - กุมภาพันธ์ - 2012
ไม่สอบอนุบาลด้วยละท่าน...
0
...
ผู้เขียน PS, 12 - กุมภาพันธ์ - 2012
ขอบคุณ...ที่แจ้งล่วงหน้าให้ทราบ
0
...
ผู้เขียน ผู้มาเยี่ยมจากสุพรรณ, 12 - กุมภาพันธ์ - 2012
การวัดและประเมินผลฯ มันเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการสอนอยู่แล้ว... ถ้าการสอนของครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวการประเมินจากเขตพื้นที่เลย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ สอน สอน และก็สอน แต่ไม่สนใจว่าจะเกิดผลหรือไม่ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานเขตพื้นที่ เพราะการดำเนินการสอบแต่ละชั้น ใช้งบประมาณมาก ท่านเห็นความสำคัญจะช่วยให้ครูสอนให้ตรงหลักสูตร มาตรฐานจร้า
0
...
ผู้เขียน ครูชายขอบ, 10 - กุมภาพันธ์ - 2012
ข้อมูลนี้จริงแล้วหรือ.......
las สอบ ป.1 2 4 5 และ ม.1
ตารางสอบกลับไปอีกอย่าง
เอาให้แน่นอน ค่อยลงเว็บ
ก็จะดีนะ ท่าน
0
...
ผู้เขียน งานบุคคลโรงเรียน, 10 - กุมภาพันธ์ - 2012
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล
โรงเรียนที่รับย้ายนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 มาหลังจากส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-Net ไปแล้วจะสามารถขอเพิ่มชื่อเข้าสอบได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
เสือขะแมร์
...
ผู้เขียน เสือขะแมร์, 10 - กุมภาพันธ์ - 2012
ตารางสอบ โหด จริง ๆ smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif สนามสอบเอาไงครับ เหมือนโอเน็ต หรือโรงใครโรงมัน smilies/grin.gifsmilies/grin.gifเครือข่ายผมจัดสนามกลาง ครับ ๑๐ สนาม สองตำบล โอ้พระเจ้าsmilies/grin.gifว่าแต่ตัวอย่างข้อสอบ กระดาษคำตอบ ราคาข้อสอบ เมื่อไหร่มา ครับsmilies/grin.gif
0
...
ผู้เขียน QQ, 09 - กุมภาพันธ์ - 2012
ถ้าจะสอบทุกชั้นน่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านานๆหน่อย ไม่ใช่นึกอยากสอบก็สอบค่ะ เพราะครูผู้สอนวางแผนการสอนไม่ทัน หลายวิชาสอนยังไม่จบ แล้วก็ไม่ได้เตรียมติวนักเรียนเลย ( เพราะช่วงนี้มุ่งช่วยติว ป.3 ป.6 )อยากฝากบอกผู้กำหนดนโยบายว่าน่าจะเห็นใจผู้ปฏิบัติตามนโนบายบ้าง เข้าใจว่าทุกคนทุกฝ่ายอยากให้งานออกมาดีเพราะฉะนั้นการจะดำเนินงานใดๆน่าจะมีการปรึกษากัน ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย ไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำ อยากให้เห็นใจและเข้าใจบ้าง
0
...
ผู้เขียน Thanon.ไม่ D., 09 - กุมภาพันธ์ - 2012
ต้องแจ้งรายชื่อนักเรียนไหมครับ มีเด็กย้ายเข้ามาใหม่ ครับผม
0
...
ผู้เขียน สหราษฎร์, 09 - กุมภาพันธ์ - 2012
ขอรับกระผม
 1 2 3 4 > 

เขียนความเห็น
ร่วมแสดงความเห็นกรุณา คลิกที่นี่

busy
:: ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ::
article thumbnail | แจ้งรายชื่อผู้ที่ำได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน (อ่าน 675 คน) article thumbnail | ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การจัดส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ (อ่าน 630 คน)
article thumbnail | รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) (อ่าน 906 คน) article thumbnail | "โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส 2013" (อ่าน 888 คน)
article thumbnail | ด่วนที่สุด สมัครขอรับทุนการศึกษา EDF(เด็กพิการทางร่างกาย) (อ่าน 918 คน) article thumbnail | โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต"รุ่นที่ 16/2557 (อ่าน 802 คน)
article thumbnail | จัดสรรสบู่ล้างมือ (อ่าน 780 คน) article thumbnail | รายชื่อผู้ที่ำได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน (อ่าน 771 คน)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7366
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8377
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23629
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้126097
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9609402

ออนไลน์: 106
ไอพี: 54.205.236.46
,
วันที่:16 เม.ย. 2014