เอกสารอบรม"การพัฒนาคุณลักษณะตามเบญจลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"

เอกสารอบรม"การพัฒนาคุณลักษณะตามเบญจลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แบบฝึกปฏิ...doc)แบบฝึกปฏิ...docอ ธัญญา1865 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประเมินใน...ppt)ประเมินใน...pptอ ธัญญา2283 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แนวปฏิบัต...ppt)แนวปฏิบัต...pptอ ธัญญา734 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โรงเรียนท..2.doc)โรงเรียนท..2.docอ.รุ่งนภา60 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บทความ+๒.pdf)บทความ+๒.pdfอ.รุ่งนภา104 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บทความ+๑.pdf)บทความ+๑.pdfอ.รุ่งนภา323 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.doc)บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.docอ.สุพรรณ ทองสุข26 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ตรวจเยี่ยมชั้น.xls)ตรวจเยี่ยมชั้น.xlsอ.สุพรรณ ทองสุข230 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (52 รายการ ปี 48.xls)52 รายการ ปี 48.xlsอ.สุพรรณ ทองสุข90 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (52 รายการ.xls)52 รายการ.xlsอ.สุพรรณ ทองสุข213 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (42.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน.doc)42.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน.docอ.สุพรรณ ทองสุข101 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (41.บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน.doc)41.บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน.docอ.สุพรรณ ทองสุข40 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (39.แบบประเมิน SDQ.doc)39.แบบประเมิน SDQ.docอ.สุพรรณ ทองสุข212 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (38.แบบศึกษาเด็กรายกรณี.doc)38.แบบศึกษาเด็กรายกรณี.docอ.สุพรรณ ทองสุข32 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (37.บันทึกการเยี่ยมบ้าน.doc)37.บันทึกการเยี่ยมบ้าน.docอ.สุพรรณ ทองสุข141 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (36.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.doc)36.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.docอ.สุพรรณ ทองสุข28 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (32.การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.doc)32.การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.docอ.สุพรรณ ทองสุข29 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (31.แบบบันทึกคณิตคิดเร็ว.doc)31.แบบบันทึกคณิตคิดเร็ว.docอ.สุพรรณ ทองสุข70 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (30.บันทึกภาษาไทยวันละคำ.doc)30.บันทึกภาษาไทยวันละคำ.docอ.สุพรรณ ทองสุข28 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (29.แบบบันทึกการอ่านและการเขียนคำใหม่.doc)29.แบบบันทึกการอ่านและการเขียนคำใหม่.docอ.สุพรรณ ทองสุข102 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (27.แบบบันทึกการทำความดี.doc)27.แบบบันทึกการทำความดี.docอ.สุพรรณ ทองสุข40 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (26.บันทึกประชาธิปไตย.doc)26.บันทึกประชาธิปไตย.docอ.สุพรรณ ทองสุข43 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (20.บันทึกการจัดป้ายนิเทศ.doc)20.บันทึกการจัดป้ายนิเทศ.docอ.สุพรรณ ทองสุข42 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (18.19.แบบบันทึกการนิเทศภายในและเยี่ยมห้องเรียน.doc)18.19.แบบบันทึกการนิเทศภายในและเยี่ยมห้องเรียน.docอ.สุพรรณ ทองสุข128 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (17.บันทึกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู.doc)17.บันทึกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู.docอ.สุพรรณ ทองสุข34 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (16.บันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้.doc)16.บันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้.docอ.สุพรรณ ทองสุข45 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (15.บันทึกการดำเนินงานตามโครงการ.doc)15.บันทึกการดำเนินงานตามโครงการ.docอ.สุพรรณ ทองสุข40 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (13.บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน.doc)13.บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน.docอ.สุพรรณ ทองสุข41 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (11(4)บันทึกการเผยแพร่เอกสาร.doc)11(4)บันทึกการเผยแพร่เอกสาร.doc 40 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (11(2)บันทึกการพัฒนาตนเอง.doc)11(2)บันทึกการพัฒนาตนเอง.docอ.สุพรรณ ทองสุข44 Kb
ความเห็น (1)Add Comment
0
ขอความกรุณาอีกนิดนึง
ผู้เขียน วิวัฒน์ชัย, 24 - พฤษภาคม - 2011
ขอความกรุณาท่าน ศน.รูดซิปเป็นก้อนเดียว ด้วยซิครับ (บีบอัดข้อมูล)

เขียนความเห็น
ย่อลง | ขยายขึ้น

busy
หนังสือราชการประชาสัมพันธ์
hitsการชี้แจงการกรอกแบบสอบถามตัวชี้วัด KRS ที่ 1.1.8 และ 1.1.10 (อ่าน 1246 คน) hitsการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ2555 (อ่าน 7039 คน)
hitsเชิญเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ประชุมสัมมนาวันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ร.ร.ศรีไผทสมันต์ (อ่าน 1149 คน) hitsด่วนที่สุด ..การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (อ่าน 1284 คน)
hitsประชาสัมพันธ์ร่วมงาน EDUCA 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู (อ่าน 1789 คน) hitsประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ (อ่าน 1301 คน)
hitsประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อ่าน 1326 คน) hitsประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อ่าน 1206 คน)
:: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ::
article thumbnail | เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางมณฑิรา หลักคำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ (อ่าน 18 คน) 17/04/2014 - 19/04/2014 article thumbnail | เชิญร่วมประชุมสัมมนา"แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ฯ" (อ่าน 521 คน)
article thumbnail | ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตาเสาะ (อ่าน 1192 คน) article thumbnail | ข่าวเลาะรั้ว ร.ร.บ้านกาบกระบือ : ประชุม ผปค. // นิเทศติดตาม (อ่าน 1213 คน)
article thumbnail | เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิภาพร ศิริมาตรกูล โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอศรีณรงค์ (อ่าน 1394 คน) article thumbnail | โคกสะอาดเกมส์ ปี 56(อัพเดท2) (อ่าน 1861 คน)
article thumbnail | เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสุพัตรา พึ่งผล โรงเรียนบ้านตะโนน (อ่าน 1533 คน) article thumbnail | ร.ร.บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) เปิดรับสมัครพนักงานราชงานตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (อ่าน 2346 คน)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3764
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8125
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45019
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้147487
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9630792

ออนไลน์: 120
ไอพี: 23.20.33.176
,
วันที่:19 เม.ย. 2014