แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่องการออก ปพ.1 และย้ายสถานศึกษา

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดาวน์โหลดข้อมูล แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง การออก ปพ.1 และการย้ายสถานศึกษา ระหว่างหลักสูตร 2544 และ 2551
เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียน.pdf)ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียน.pdf 543 Kb
ความเห็น (19)Add Comment
 1 2 > 
0
...
ผู้เขียน ช่วยเรียก...., 17 - พฤศจิกายน - 2011
เรียกครูเอกการวัดและประเมินผลไปช่วยซิคะ สอบติดเอาไว้16คน เรียกไปแล้ว4คน จะได้มีคนทำงานตรงกับที่ท่านต้องการสอนก้อได้อีกทำงานได้ทุกหน้าที่ค่ะ
0
...
ผู้เขียน ส้ม, 17 - พฤศจิกายน - 2011
มีให้ดาวน์โหลดไหมอ่ะค่ะ โปรกรมเดิมสูตรหายหมดเลย
0
โปรแกรม EDUDOC
ผู้เขียน therock, 22 - เมษายน - 2011
ใช้ไม่ยากครับ โรงเรียนผมลองใช้แล้วสะดวกดีครับ ปีนี้ใช้ทำเฉพาะ ป.6 ที่จบ ก็ไม่มีปัญหาลองศึกษาและอ่านคู่มือดี ๆ ใช้ง่าย ๆ ครับ
kpong
...
ผู้เขียน kpong, 21 - เมษายน - 2011
ดาวน์โหลดโปรแกรม http://dl.bopp-obec.info/Dnln/SetupEDUDOC.rar
คู่มือ http://dl.bopp-obec.info/Manual/Manual_V1.pdf
เว็บไซต์ http://pp51.bopp-obec.info/ind...:-1-3-2551
0
รูปแบบ ปพ.1 แบบใหม่
ผู้เขียน นายทะเบียนที่ไม่เก่ง, 21 - เมษายน - 2011
จำได้ว่ารูปแบบปพ.1หลักสูตร2551นั้น เป็นปัญหากันมาก เพราะเบื้องบนไม่ค่อยจะดูแล สพป.เท่าไร โดยให้ไปนั้งคิดเองทำเอง มันเลยเป็นเรื่องยาก
แต่ที่ สพป.บร.2 ได้จัดทำรูปแบบแจกให้ ร.ร.ทุกโรงที่ไม่มีโปรแกรม
ทาง สพป.บร.2 ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร ทาง สพป.สร.3 น่าจะลองเอามา
ศึกษาดูบ้างน่ะ จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ ร.ร.ในสังกัดบ้าง และช่วยทำให้ด้วย
0
เรื่อง ปพ1
ผู้เขียน ขอความเห็นครับ, 09 - มีนาคม - 2011
การให้แบบ ปพ1 แก่นักเรียนที่จบไปนั้น ถ่ายเอกสารเก็บไว้แล้วให้ตัวจริง อย่างนี้หรือเปล่าครับ
0
ปพ.1 หลักสูตร 51
ผู้เขียน ครูวัดผล, 23 - กุมภาพันธ์ - 2011
1) ปพ.1 หลักสูตร 51 หมายความว่าต้องสั่งซื้อใหม่หรือไม่ เพราะได้ศึกษาเอกสารที่เขตส่งมาแล้ว ปพ.1 มีรูปแบบเปลี่ยนไป
2) เปลี่ยนน้ำหนักหน่วยกิตเป็นจำนวนชั่วโมงทำอย่างไร
3) ที่โรงเรียนเป็นโปรแกรม Student'44 ต้องเปลี่ยน version หรือไม่
0
ปพ.1-8
ผู้เขียน อ้ายบูลย์, 21 - กุมภาพันธ์ - 2011
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาั้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนแปลงหลักการ วิธีการ และหลักฐานการรายงานต่างๆ ไปบ้าง (เดี๋ยวเขาจะว่าไม่มีความคิด) พอสรุปได้ดังนี้
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ยังคงเป็นแบบฟอร์มบังคับ(โรงเรียนต้องซื้อจากโรงพิมพ์ของคุรุสภาเท่านั้น) รูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไป
๒. ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ยังคงเป็นแบบฟอร์มบังคับเหมือนกัน(โรงเรียนต้องซื้อจากโรงพิมพ์ของคุรุสภาเท่านั้น) รูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอน ป.๑-๖ ไม่ต้องซื้อมาใช้ประหยัดงบไปเล็กน้อย
๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ยังคงเป็นแบบฟอร์มบังคับ(โรงเรียนต้องซื้อจากโรงพิมพ์ของคุรุสภาเท่านั้น) รูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไป แบบเดิมเล่มใหญ่ต้องพิมพ์กับเครื่องพิมพ์แบบเข็มกระแทก ขนาดแคร่ยาว ๒๔ นิ้ว รูปแบบใหม่ยังไม่เคยเห็น
๔. แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) เลิกใช้เนื่องจากซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ในปพ.๑ ก็ระบุอยู่แล้ว
๕. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๕) โรงเรียนออกแบบเองได้ตามความถนัด ห้ามเรียก ปพ.๕ แต่ให้เรียกชื่อใหม่แบบเท่ๆ ว่า "แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา"
๖. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) โรงเรียนออกแบบเองได้ตามความถนัด ห้ามเรียก ปพ.๖ แต่ให้เรียกชื่อใหม่แบบเท่ๆ ว่า "แบบรายงานประจำตัวนักเรียน"
๗. ใบรับรองผลการเรียน(ปพ.๗) โรงเรียนออกแบบเองได้ตามความถนัด ห้ามเรียก ปพ.๗ แต่ให้เรียกชื่อใหม่แบบเท่ๆ ว่า "ใบรับรองผลการเรียน"
๘. ระเบียนสะสม (ปพ.๘) โรงเรียนจัดทำ จัดหามาใช้เอง ชื่อก็คือเก่า
๙. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ยกเลิกไม่ต้องจัดทำ ซ้ำซ้อน ซ้ำซาก
ที่โรงเรียนออกหลักฐานให้กับผู้เรียน โดยใช้ โปรแกรม งานทะเบียน'51 ในการจัดเก็บข้อมูลมาตั้งแต่หลักสูตร ๒๕๔๔ พอปรับูปแบบเอกสารหลักสูตใหม่ผู้เขียนโปรแกรมก็ปรับเวอร์ชั้นให้โหลดเอามาปรับปรุงฟรีๆ ครับ ดูรายละเอียดที่
http://www.teesoftware.com/
0
ตอบครูทะเบียน
ผู้เขียน ศน.อุทัย บุญมี, 21 - กุมภาพันธ์ - 2011
ขอบคุณในเจตนาที่ดี จะรับไว้พิจารณานะครับ เอกสารส่งให้ทุกโรงเรียนแล้ว สละเวลาศึกษานิดหนึ่งคงเข้าใจ ...ส่วนโปรแกรม Student 2551 ถ้าเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โอกาสที่จะได้ใช้มีน้อยมาก เพราะโปรแกรม Student 2551 เป็นของศูนย์ GPA เขาจะรับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น และโรงเรียนที่เปิด ม.4,5,6 และที่สำคัญ Student 2551 และ SMIS เป็นมวยคนละค่ายครับ
0
ตอบครูชนบท
ผู้เขียน ศน.อุทัย บุญมี, 21 - กุมภาพันธ์ - 2011
ขอบคุณในแนวความคิดที่ดีๆ จะรับไว้พิจารณา ตอนนี้ได้จัดส่งเอกสารให้ศึกษาแล้วทุกโรงเรีนยน คงไม่ยากเกินไปนะครับ
 1 2 > 

เขียนความเห็น
ร่วมแสดงความเห็นกรุณา คลิกที่นี่

busy
หนังสือราชการกลุ่มอำนวยการ
hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (อ่าน 48 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 147 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" (อ่าน 75 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" (อ่าน 132 คน)
hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ (อ่าน 251 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9/2556 (อ่าน 169 คน)
hitsการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในก.ค.ศ (อ่าน 265 คน)
hitsรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 (อ่าน 328 คน)
hitsมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 752 คน)
hitsประชา่สัมพันธ์โครงการพลังคิดสะกิดโลก (อ่าน 426 คน)mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7313
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7771
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้31347
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้133815
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9617120

ออนไลน์: 132
ไอพี: 54.211.153.104
,
วันที่:17 เม.ย. 2014