ภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ฉลาดเลิศ พนักงานธุรการ ส 3 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่เข้ารับรางวัลครุฑทองคำ ในงานวันข้าราชการดีเด่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
 

ด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน

ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตรวจรับและส่งเบิกค่าจ้างเดือน มีนาคม 57 โดยเร็วที่สุด โดยให้ส่งใบส่งมอบงานจ้าง/ใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนวันที่ออกไปในเดือนถัดไปให้ตรงกับวันทำการปกติ(ไม่ลงวันที่ตรงกับวันหยุดราชการ)
**หากทางโรงเรียนส่งช้า จะมีผลทำให้ต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมล่าช้า**
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ตามเอกสารแนบ
 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  วันที่  24  มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ หอประชุมปราสาททอง โรงเรียนปราสาท
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว และดาวน์โหลดรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 นำเข้าประชุมด้วย
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2557 สพป.สุรินทาร์ เขต 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการบำนาญ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนี้มีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เปตองและแชร์บอล..
 

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดิเด่นระดับประเทศ จึงเชิญชวนให้ครูวิทยาศาตร์ในสังกัด สพป.สุรินทร์เขต ๓ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว โดยส่งรายงาน ประวัติและผลงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียด...คลิ๊ก...หรือเว็บไซต์  http://www.scisoc.or.th/home1/
 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 5 คน)18/04/2014 - 19/04/2014 hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 54 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 154 คน) hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 54 คน)
hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 111 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 76 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 133 คน) hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 255 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 12 คน) 17/04/2014 - 19/04/2014 article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 45 คน)
article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 187 คน) article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 103 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 62 คน) article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 68 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งขอเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรง งบคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 147 คน) article thumbnailบุคลากรสพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬา"รู้รักสามัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาจ.สุรินทร์" (อ่าน 188 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3173
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8125
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44428
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้146896
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9630201

ออนไลน์: 128
ไอพี: 67.202.4.225
,
วันที่:19 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,