ระเบียบ ก.ค.ศ.

เรียนถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3/รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วย    สพป.สุรินทร์ เขต3 เรียนมาเพื่อทราบและแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบนี้   ว่าด้วยเรื่องระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
 

 

การทำสัญาจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ให้ลูกจ้างชั่วคราว(ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)ไปทำสัญญาที่ สพป.สร.3ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ดังรายระเอียดที่แนบท้ายนี้

 

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ มินิ-ฮาล์ฟมารามธอนโรงพยาบาลสุรินทร์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนโรงพยาบาลสุรินทร์ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ในเสาร์วันที่ 7 ธค.56 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ภาพการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2556


นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2556 ในวันที่ 27 พย.56 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3
 

ด่วน แจ้งโรงเรียนสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื้อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557


         เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
    
                ให้โรงเรียนดำเนินสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย
                      1.ผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2496
                      2.ผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 ตุลาคม 2497
โดยให้กรอกข้อมูล ตามแบบ 1 และแบบ 2 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ให้จงได้ เพื่อจะได้รวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 47 คน) hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 140 คน)
hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 50 คน) hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 109 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 74 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 132 คน)
hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 249 คน) hitsรายชื่อ | พนัส (อ่าน 142 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 36 คน) article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 184 คน)
article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 101 คน) article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 54 คน)
article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 67 คน) article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งขอเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรง งบคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 144 คน)
article thumbnailบุคลากรสพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬา"รู้รักสามัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาจ.สุรินทร์" (อ่าน 183 คน) article thumbnailด่วนที่สุด...ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 255 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6699
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8377
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22962
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้125430
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9608735

ออนไลน์: 100
ไอพี: 54.198.148.191
,
วันที่:16 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,