ประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค.

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์  จะจัดประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค.  ในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 1-3  ในวันที่  24  มกราคม 2557  เวลา 08.30-12.00  น.  ณ  ห้องรัตนบุรีแกรนด์ฮอลล์  โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  ในการนี้สพป.สุรินทร์ เขต 3  จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หนังสือราชการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

วันครู ๒๕๕๗ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชาครู แม่และครูแห่งแผ่นดิน"


วันครู ๒๕๕๗ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชาครู แม่และครูแห่งแผ่นดิน"
 

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในก.ค.ศ

ด้วยก.ค.ศ.กำหนดเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2557  และเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาดำเนินการ(รายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ) 
 

โครงการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานรูปแบบการสอนระดับปฐมวัย

ด้วยชมรมครูปฐมวัย สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการอบรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรระดับปฐมวัย ภายใต้รับการส่งเสริมจาก สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ สำนักงานคุรุสภา ณ  โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่  23 – 25 มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม...คลิ๊ก...
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมกลวิธีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมกลวิธีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ยกระดับคะแนน O-NET ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2557 ณ หอประชุมปราสาททอง โดยแจ้งให้ข้าราชการครูผู้สนใจเข้ารับการอบรมพร้อมทั้งมีตลาดนัดวิชาการมากมาย..และรับเกียรติบัตรศึกษาดูงานวิชาการ
 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 16 คน)18/04/2014 - 20/04/2014 hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 57 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 155 คน) hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 54 คน)
hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 111 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 76 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 134 คน) hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 257 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 17 คน) article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 46 คน)
article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 189 คน) article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 105 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 70 คน) article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 70 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งขอเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรง งบคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 147 คน) article thumbnailบุคลากรสพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬา"รู้รักสามัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาจ.สุรินทร์" (อ่าน 190 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4505
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7784
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้53544
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้156012
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9639317

ออนไลน์: 95
ไอพี: 54.234.217.247
,
วันที่:20 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,