แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

ด่วนที่สุด เนื่องจากสถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสุขศึกษา และพลศึกษา จากเดิม เป็นดังนี้
หลักสูตรพลศึกษา  เป็นวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 รายงานตัว ณ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น.พร้อมชำระค่าลงทะเบียน (สัญญายืมเงินทดรองราชการ)
หลักสูตรสุขศึกษา เป็นวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 รายงานตัว ณ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 พร้อมชำระค่าลงทะเบียน (สัญญายืมเงินราชการ)
     จึงขอให้ผูู้ที่มีรายชื่อดังแนบ จัดทำแบบสัญญายืมเงินไปราชการ ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา (ตามตัวอย่าง และจำนวนเงิน ที่แนบ) พร้อมแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น. (สำเนาใบสมัครเข้ารับการอบรมแนบด้วย)
     อนึ่ง หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อส่งสำรองแทน
 

ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี ปีการศึกษา 2554

ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี ปีการศึกษา 2554
 

การรายงานข้อมูล P-OBEC

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล P-OBEC จากการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งทางอีเมล์และซีดี มีโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ที่ http://203.172.183.108/ หากยังไม่ดำเนินการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ให้จงได้ 
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประชุมประจำเดือนกรกฏาคมครั้งที่7/2554


เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2554 นายทองพูน มะวังนุทูล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2554 โดยมีผู้บริหารในสังกัด 234 โรงเรียนร่วมเข้าประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติทางราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

รองฯคำปุ่น บุญเชิญร่วมถวายพระพรเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

          
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 นายคำปุ่น บุญเชิญ รอง ผอ.สพป.สร.3 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 และโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามร่วมถวายพระพรด้วย
 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 47 คน) hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 140 คน)
hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 50 คน) hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 108 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 74 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 132 คน)
hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 249 คน) hitsรายชื่อ | พนัส (อ่าน 142 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 36 คน) article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 184 คน)
article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 101 คน) article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 54 คน)
article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 67 คน) article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งขอเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรง งบคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 144 คน)
article thumbnailบุคลากรสพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมแข่งขันกีฬา"รู้รักสามัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาจ.สุรินทร์" (อ่าน 183 คน) article thumbnailด่วนที่สุด...ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 254 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5498
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8377
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21761
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56202
mod_vvisit_counterเดือนนี้124229
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9607534

ออนไลน์: 105
ไอพี: 54.242.8.162
,
วันที่:16 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,