การขอรับรหัสผ่านการใช้งาน(Username และPassword) ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ


             ด่วน แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ       เรื่องทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านการใช้งาน(Username และPassword) ระบบเลื่อนเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ในการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียนตนเอง โดยให้เข้าไปสู่เว็ปไซด์ www.cmss-otcsc.com แล้วไปศึกษาช่องทางและวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือนแบบออนไลน์ (CAI) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป หากสงสัยให้สอบถาม Call center  โดยตรง  
 

ประกาศรับสมัครสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สพฐ.แจ้งการรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รับสมัคร 3-9 เม.ย. 2555 สอบคัดเลือก 13 พ.ค.2555 รายละเอียดดังแนบ
 

สำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1 และครูสอน ป.1 ปี2555 ด่วนที่สุด

ให้โรงเรียนทุกโรง กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2555
ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เลขประจำตัวประชาขน และรายชื่อครูผู้สอนชั้น ป.1
ภาษาไทย/ภาษอังกฤษ เลขประำจำตัวประชาชน
รหัสสังกัด จังหวัด เขต  (สุรินทร์ เขต 3) =  103203
รหัส SMIS  8  หลักขึ้นต้น 3203XXXX  (4 สุดท้ายเป็นรหัสโรงเีรียน)
บันทึกไฟล์ Exel  ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3  ภายในวันที่  2  เมษายน  2555

รวมถึงโรงเรียน ตชด. 6 โรง  และโรงเรียนเทศบาลตำบลสัีงขะ  ร.ร.โสตศึกษาสุรินทร์

ตามตัวอย่างไฟล์ดาวน์โหลดได้ที่  Sample

และคำชี้แจง Explanation ที่แนบ (เพื่อการจัดสรร Tablet)


หรือส่งทางอีเมล์ได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 

เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทุกต้นเดือน รวมทั้งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ
 

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ด้วยมหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดังรายละเอียดรายชื่อไฟลแนบ

 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 56 คน) hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 66 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 181 คน) hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 66 คน)
hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 120 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 84 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 145 คน) hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 277 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailประกาศผลการสอบ Las และ NT ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 209 คน) 21/04/2014 - 23/04/2014 article thumbnailรับสมัครครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมวิจัยเพื่อการพัฒนา (อ่าน 13 คน) 21/04/2014 - 23/04/2014
article thumbnailค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 34 คน) article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 59 คน)
article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 192 คน) article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 111 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 92 คน) article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 77 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8551
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9425
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้26792
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว57282
mod_vvisit_counterเดือนนี้186542
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9669847

ออนไลน์: 111
ไอพี: 50.19.144.243
,
วันที่:23 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,