สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2557 สพป.สุรินทาร์ เขต 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการบำนาญ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนี้มีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เปตองและแชร์บอล..
 

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดิเด่นระดับประเทศ จึงเชิญชวนให้ครูวิทยาศาตร์ในสังกัด สพป.สุรินทร์เขต ๓ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว โดยส่งรายงาน ประวัติและผลงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียด...คลิ๊ก...หรือเว็บไซต์  http://www.scisoc.or.th/home1/
 

การประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล

สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 – 3 โดยจะดำเนินการออกประเมินระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 จึงแจ้งให้โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 1 – 3  เตรียมรับการประเมินเพื่อรักษาสภาพ   รายละเอียดในเอกสารแนบ ..คลิ๊ก..

 

ด่วนที่สุด..เรื่องส่งขอเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรง งบคืนครูให้นักเรียน

ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ตรวจรับและส่งเบิกค่าจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 57 โดยเร็วที่สุด โดยให้ส่งใบส่งมอบงานจ้าง/ใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน หากวันสุดท้ายของเดืิอนตรงกับวันหยุดราชการ ให้ลงวันที่โดยเลื่อนออกไปในเดือนถัดไปให้ตรงกับวันทำการปกติ(ไม่ลงวันที่ตรงกับวันหยุดราชการ)  **หากส่งล่าช้า จะมีผลต่อการส่งเงินสมทบประกันสังคม ทำให้เสียสิทธิในการใช้สวัสดิการของประกันสังคม**

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ตามเอกสารแนบ

 

เชิญร่วมประชุมสัมมนา"แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ฯ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เชิญข้าราชการครูฯร่วสัมมนา"แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา"วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30น.ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ (รายละเอียดแนบ)
 

เรื่องแจ้ง / หนังสือราชการ สพป.สร.3

hitsประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 57 คน) hitsการติดตามการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 | กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร ปชส.สุิรินทร์ เขต 3 (อ่าน 66 คน)
hitsรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 | วีรวัฒน์ (อ่าน 181 คน) hitsการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 66 คน)
hitsการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล | วีระ ฉลาดเลิศ (อ่าน 120 คน) hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 84 คน)
hitsด่วนที่สุด...กิจกรรมสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์" | วีรวัฒน์ พรหมบุตร (อ่าน 145 คน) hitsด่วนที่สุด...เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ | ธมลวรรณ พลัง (อ่าน 278 คน)

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

:: ::
article thumbnailประกาศผลการสอบ Las และ NT ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 220 คน) article thumbnailรับสมัครครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมวิจัยเพื่อการพัฒนา (อ่าน 21 คน)
article thumbnailค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 34 คน) article thumbnailกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 57 (อ่าน 59 คน)
article thumbnailประชุมเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 192 คน) article thumbnailภาพงานวันข้าราชการพลเรือดีเด่น ปี 2556 (อ่าน 111 คน)
article thumbnailด่วนที่สุด..เรื่องส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 92 คน) article thumbnailสพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (อ่าน 78 คน)

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 บ้านก็วล  , พระจันทร์ศรีสุข , สุขพรหมมีศรัทธาญาติ , ประชาสามัคคี, บ้านแดง, นิคมสร้างตนเองปราสาท1, บ้านโจรก, รัฐประชาสามัคคี, บ้านโคกตะเคียน, โคกยางวิทยา, บ้านฉลีก, บ้านเกาะตรวจ, สังขะวิทยาคม, กาบเชิงมิตรภาพฯ, สตรีวิทยาสมาคม, บ้านตรวจ, บ้านคะนา, มหาราช ๔, บ้านสำโรงฯ, บ้านตะคร้อ, บ้านอาโพน, บ้านสะแร, วันเจริญสามัคคีบ้านด่าน, บ้านพระแก้ว, บ้านกะปู, บ้านหนองใหญ่, ราษฎร์พัฒนา, บ้านห้วยปูน, โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์, บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), บ้านตาวัง, บ้านตราด, บ้านตาแตรวทัพดัด, บ้านมะเมียง, บ้านขนาดมอญ, กลาโหมฯ 2, เจริญราษฎร์วิทยา, บ้านละมงค์, บ้านสะเดา , บ้านศรีนวล , บ้านนา , สหมิตรวิทยา , บ้านศาลาสามัคคี , ชมรมฯโรงเรียนขนาดเล็ก , บ้านเสกกอง , สมาคมครูอำเภอปราสาท , บ้านลำดวนพัฒนา , บ้านพลวง , บ้านกูน , บ้านสนบ , จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ , สมาคมครูบัวเชด ,สหราษฎร์วิทยา,บ้านโดง ,บ้านโพนทอง ,ไพลศึกษาคาร ,บ้านโคกกลาง , บ้านกล้วย ,วิทยาราษฎร์นุกูล ,บ้านพนมดิน ,ศรีณรงค์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจารย์  , บ้านหลัก ,บ้านสำโรง(ศรีณรงค์),บ้านณรงค์,บ้านเสรียง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้296
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9551
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้36331
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว56158
mod_vvisit_counterเดือนนี้187838
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243270
mod_vvisit_counterทั้งหมด9671143

ออนไลน์: 147
ไอพี: 54.205.205.47
,
วันที่:24 เม.ย. 2014

สลิปเงินเดือนออนไลน์

รหัสประจำตัวประชาชน

เลขบัญชี ธ.กรุงไทยฯ

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

พ.ศ.

เว็บบล็อกผู้บริหารโรงเรียน

บ้านศรีนวล, บ้านโคกสมอง, บ้านโนนเจริญ, บ้านฉลีก, บ้านอุโลก, นิคมฯ 2, บ้านกะดาด, บ้านตะโนน, บ้านกวล, สุวรรณาคารสงเคราะห์, บ้านหนองโยโคกปืด, บ้านชำเบง, ไพลอำนวยวิทย์, บ้านราวนคร, บ้านพนมดิน, บ้านโพธิ์, บ้านณรงค์, บ้านสะกาด, บ้านสองสะโกม, บ้านอำปึล, กาบเชิงมิตรภาพฯ, บ้านตาวัง, บ้านปลัด, บ้านบักจรัง, บ้านหนองโจงโลง, บ้านตายัวะ, บ้านชำสมิง, บ้านหนองปรือ, บ้านโนนสวรรค์, เกษตรอีสานสามัคคี, วิทยาราษฎร์นุกูล, บ้านสะเดา, บ้านขยูงทองยางภิรมย์, บ้านตาคง, บ้านศรีมงคล, บ้านนาครอง, รัฐราษฎร์พัฒนา, บ้านแดง, วันเจริญสามัคคี, ชาญชัย กะภูทิน, พระครูพิพิธวรการ , บ้านโคกเพชร(เภคประชานุเคราะห์) , เครือข่ายครูดี สพป.สร.3 ,